Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tájékoztató mentorok számára

A Tehetséghidak kiemelt program kapcsán, illetve a MATEHETSZ egyéb programjaiban tehetséges fiatalokkal kerülünk kapcsolatba. Tehetségük fejlesztése mellett igyekszünk az élet egyéb területein is támogatni őket (pl. Személyiségfejlesztő Program dr. Bagdy Emőke irányításával). Eddigi programjaink tapasztalatai alapján felmerült az igény, hogy tehetséges fiatalok számára akár már 15-16 éves kortól olyan impulzusokat, támogatást biztosítsunk, melyek segítik őket a későbbi pályaorientációban, önmegvalósításukban.
 
A Tehetség Piactér alprojekt célja, hogy a fiatal tehetségek számára lehetőséget biztosítson, hogy kapcsolatba kerüljenek a „munka világával”, azaz azzal a közeggel, ahol tehetségük hasznosulni tud majd. A Tehetség Piactér alprojekt keretében 150 fiatal számára keresünk mentorokat. A mentorok szakmai, életvezetési vagy karriertervezési területen 2-3 hónapon keresztül támogatják mentoráltjukat. Fontos tudni, hogy a mentor szerepénél fogva példaértékű lesz a mentorált fiatal számára. Tettei, életvitele, környezete és személyisége egyaránt viszonyítási alap lesz. Ez felelősség. A létrejövő együttműködés minden esetben egyedi, és személyre szabott (részletes leírás a GYIK oldalon), annak kereteit egy, a munka elején létrejövő kölcsönös megállapodás fekteti le. 
A mentorálás során a fiatal és mentora között személyes kapcsolat alakul ki. Ezt a személyes kapcsolatot a program során egy coach támogatja. A coach mindkét fél részéről megkereshető, segíti a kapcsolattartást, szükség esetén mediátori/közvetítői feladatot lát el.
Mit kérünk a mentoroktól?
• szakmai és személyes odafigyelést, nyitottságot,
• felelős példamutatást,
• minimum átlag heti 1 óra kapcsolattartást az előre megállapodott módon.
 
Mit kap a mentor a programtól?
• Friss szemléletet. A fiatal tehetség egyedi látásmódja, melyet nem befolyásolnak a már bejáratott szakmai megoldások, a mentor számára is inspirálóak lehetnek. Ezt a szemléletet később hasznosítani tudja saját, személyes céljai elérésében is.
• Új impulzusokat. Akár szakmai területen, akár az eltérő életkorból adódó sajátosságok okán a mentorált új területeket mutathat be mentora számára. Kellő nyitottsággal a közös munka során a mentor is új ismereteket sajátíthat el, új lehetőségeket fedezhet fel.
• A társadalmi hasznosság jó érzését. Hisszük, hogy minden ma sikeres ember életében volt egy, vagy több olyan személy, aki támogatásával segítette őt céljai elérésében. Ennek továbbadásával, saját szakmai tapasztalatainak megosztásával a mentor nemcsak egy fiatalt segít, de példát állít mind a közösség, mind az egész társadalom elé.
• Megismerheti a következő nemzedék gondolkodásmódját, igényeit, érdeklődési körét, életmódját, amely segítheti őt a saját szakterületének frissen tartásában, aktualizálásában.
 
Miért hasznos ez a mentor munkahelye/vállalkozása/vállalata számára?
• Egy vállalat megítélésének, image-ének egyre fontosabb része a társadalmi felelősségvállalás (CSR, corporate social responsibility). Változatos tevékenységek állnak kis- és nagyvállalatok rendelkezésére, hogy kifejezzék: számukra fontosak a társadalom érdekei. Sok vállalat törekszik a törvényes kötelezettségeken túl önkéntesen lépéseket tenni az őt körülvevő társadalom támogatására. A fiatalok támogatása, mentorálása „befektetés a jövőbe”, melyet egy gazdálkodó szervezet saját erőforrásai felhasználásával könnyen megvalósíthat.
• A mentorálás során a fiatal és az őt támogató mentor hatással vannak egymásra. Míg a fiatal tapasztalatokat szerez, tanul és ismerkedik azzal a közeggel, ahol saját tehetségét kamatoztatni szeretné, mentora új impulzusokat kap, nyitottabb lesz, új szempontokat kell figyelembe vennie. A fiatal előtt álló feladatok megoldásához olyan tanácsokat kell a mentornak is megfogalmazni, amelyek tekintettel vannak a fiatal személyiségére, körülményeire, lehetőségeire. A mentor fogékonyabb lesz rá, hogy a problémákat több oldalról meg tudja közelíteni. 
• A fiatalok elérése szinte minden gazdálkodó szervezet számára elengedhetetlen. Ők nem pusztán a jövő potenciális vásárlóereje, akiket reklámokkal kell célba venni, de ők azok a jövőbeli tehetséges szakemberek, akik egy-egy vállalkozás fellendítői, mozgatórugói lesznek. Számos vállalati ösztöndíjprogram és gyakornoki lehetőség ad alkalmat a felsőoktatásban tanulók részére. Fontos azonban tudni, hogy a tehetséges fiatalok már jóval a munkába lépés küszöbének számító végzős évek előtt is aktívak, érdeklődőek és kíváncsiak a rájuk váró kihívásokra. A középiskolai korosztály számára csak korlátozott számban érhetők el pályaorientációs, vállalati programok, holott az igazi pályaválasztás erre az időszakra esik. Egy jó együttműködés egy tehetséges fiatal és egy rátermett mentor között hosszú távú, gyümölcsöző közös munka alapja is lehet, amely a vállalat részére is hasznos.
Ha Önt érdekli a Tehetség Piactér program, kérjük, keresse Győryné Csomó Ildikót a csomo.ildiko [at] tehetseg.hu címen.